Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Klassenstrijd: vaardig omgaan met conflict en polarisering in de klas

Publicatiedatum: 01/03/2023

Conflicten en polarisering leren hanteren is geen makkelijke opdracht. Maar als leerkrachten er op inzetten, kan de school een uitgelezen oefenplaats zijn om conflictvaardigheden te versterken.  In dit artikel gaat onderzoeker Maarten Van Alstein dieper in op een mogelijke grondhouding van leerkrachten om in de klas met conflicten en polarisering om te gaan.

Van Alstein, M. (2023), ‘“Klassenstrijd: vaardig omgaan met conflict en polarisering in de klas ”. In Welwijs, 2023, jaargang 34, nr. 1.

Bekijk deze link