Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Oefenen in het democratische conflict

Publicatiedatum: 02/04/2019

Thema’s als migratie; levensbeschouwelijke kwesties, gender of actuele twisten leiden ook soms in de klas tot discussies en regelrecht gescheld. Leerkrachten worden er ook in de klas steeds meer met geconfronteerd. Deze docuclip toont dat controverse een oefening in democratie en burgerschap kan zijn.

Neem ook een kijkje in het boek ‘Omgaan met controverse en polarisatie in de klas’. U kan ook onze lesmaterialen downloaden

Infografiek

Infofiche 1 Reageren op confronterende uitspraken

Infofiche 2  Controversiële onderwerpen in het leerplan

Infofiche 3 Didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen