Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vredesopbouw in het Vlaamse Buitenlandbeleid – Op zoek naar de rol van Vlaanderen op een druk bezet speelveld

Publicatiedatum: 01/12/2015

In het themanummer over mensenrechten van het tijdschrift voor de Verenigde Naties geven Thomas Baum en Wies De Graeve toelichting bij het initiatief tot oprichting van een Vlaams expertennetwerk voor vredesopbouw van de Vlaamse regering. Het Vlaams Vredesinstituut voerde een voorbereidende studie om zo een blauwdruk te kunnen bieden voor zo’n netwerk.  Op basis van die studie lichten Baum en De Graeve toe hoe vredesopbouw een structurele plaats kan krijgen in het Vlaams buitenlands beleid.

Baum, T. & De Graeve W. (2015), ‘Vredesopbouw in het Vlaamse Buitenlandbeleid – Op zoek naar de rol van 26 Vlaanderen op een druk bezet speelveld’, in Wereldbeeld, december 2015, p. 26-32.