Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Jongeren als daders en slachtoffers van geweld in Vlaanderen: cijfers en trends

Download PDF