Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Jongeren als daders en slachtoffers van geweld in Vlaanderen: cijfers en trends

Publicatiedatum: 01/08/2011

Factsheet over jongeren als daders en slachtoffers van geweld in Vlaanderen. Aandacht voor geweld bij jongeren is nodig. Correcte cijfers, een juiste situering van het probleem, en betrokkenheid van de jongeren zelf kunnen daarbij helpe Om de omvang van jongerengeweld te bepalen, hebben we cijfers nodig over jongeren als slachtoffers en daders van geweld. Er zijn twee soorten cijfers: officiële cijfers en zelfrapportagecijfers. Beide soorten hebben hun beperkingen, maar schetsen samen het best mogelijke beeld.

Download PDF