Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Kan je vrede leren?

Publicatiedatum: 30/01/2014

De doelstelling van dit rapport is tweeledig: een studie inzake de haalbaarheid en de implicaties van effectiviteitsonderzoek naar vredeseducatie én een inventarisatie van de inhoudelijke bevindingen van het bestaande onderzoek hieromtrent. In deze inleiding kaderen we dit onderzoek, stellen we de onderzoeksaanpak voor, verantwoorden we de gemaakte keuzes en verduidelijken we de opbouw van dit rapport.


Locatie: Brussel

Download dit bestand