Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

De IJzertoren als memoriaal van de Vlaamse ontvoogding en vrede

Publicatiedatum: 04/07/2016

Het belang van het IJzermonument werd door het Vlaams Parlement bevestigd bij de erkenning ervan als Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede middels een decreet in 2011. In 2015 vroeg de Voorzitter van het Vlaams Parlement het Vredesinstituut om het decreet van het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede te evalueren. Dit onderzoeksrapport vertrekt vanuit een historische contextschets om vervolgens het decreet te duiden. Omdat dit memoriaaldecreet opdrachten formuleert ten aanzien van de beheerders van de IJzertorensite, beoordelen we in het voorliggende rapport ook aspecten van de werking van de toren zelf.


Locatie: Brussel

Download dit bestand