Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Publicaties

Ontdek ook onze vele Engelstalige publicaties.

 • Advies bij het Samenwerkingsakkoord Verdrag Chemische Wapens Advies

  In 1993 heeft België het Verdrag Chemische Wapens (CWC) ondertekend. Het verbod op chemische wapens is het belangrijkste element van dat verdrag. Een nationale wet moet de toepassing van het bijhorende verificatiesysteem mogelijk maken en sancties voor inbreuken op de ... lees meer

 • SIPRI Yearbook 2007 – Samenvatting in het Nederlands Rapport

  Auteur(s): SIPRI

  Publicatiedatum: 04/10/2007

  Het jaarboek van het Stockholm International Peace Research Institute is een standaardwerk over vrede en veiligheid in de wereld. Zoals elk jaar, publiceert het Vredesinstituut de samenvatting van het SIPRI Yearbook in het Nederlands. lees meer

 • Nauwere samenwerking om exportcontrole te verbeteren Advies

  Door de regionalisering van de bevoegdheid inzake exportlicenties voor militair materieel, zijn in België meer actoren betrokken geraakt bij het exportcontrolebeleid. Deze adviesnota van het Vlaams Vredesinstituut bepleit een betere samenwerking tussen de verschillende departementen die bij het exportcontrolebeleid betrokken ... lees meer

 • Vrede in Vlaanderen Rapport

  Auteur(s): Joris Verhulst, Jeroen Van Laer, Peter Van Aelst en Stefaan Walgrave

  Publicatiedatum: 31/05/2007

  Wat denken mensen over vrede? Is in een regio als Vlaanderen, waar decennialang geen oorlog meer woedde, vrede een prioriteit voor mensen? Is het voor de modale Vlaming een vanzelfsprekendheid? Iets waar men zich geen zorgen over moet maken? Die ... lees meer