Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Het Europese defensiepakket: naar een liberalisering en harmonisering van de Europese defensiemarkt

Publicatiedatum: 07/04/2008

De Europese Commissie heeft in december 2007 voorstellen gelanceerd met als doel de Europese defensiemarkt te harmoniseren en te liberaliseren. De doelstelling is om een nieuw wettelijk kader te creëren voor de handel in militair materieel binnen de EU, en voor overheidsopdrachten inzake veiligheids- en defensieproducten. et Vredesinstituut neemt in deze achtergrondnota geen standpunt in over de wenselijkheid van het voorgestelde pakket, noch over de bredere logica en visie die dit voorstel schraagt. Het instituut wil informatie aanreiken en wijzen op het belang en de verregaande implicaties van de voorgestelde richtlijnen. Een geïnformeerd, fundamenteel debat over de visie op het toekomstig Europees beleid inzake de Europese defensiemarkt en handel in militair materieel is immers noodzakelijk.


Locatie: Brussel

Download dit bestand