Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Principes van goed bestuur inzake wapenhandel: het vooropstellen van administratieve termijnen in de licentieprocedure

Het Vredesinstituut pleit voor het vooropstellen van transparante termijndoelstellingen voor het behandelen van vergunningsaanvragen voor de handel in producten voor militair gebruik. Dat biedt een houvast aan het bedrijfsleven én geeft een impuls voor de versterking van de bevoegde diensten, voor een efficiëntere dienstverlening en voor een betere democratische controle op het beleid.

Download dit bestand