Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies bij het Samenwerkingsakkoord Verdrag Chemische Wapens

In 1993 heeft Belgiƫ het Verdrag Chemische Wapens (CWC) ondertekend. Het verbod op chemische wapens is het belangrijkste element van dat verdrag. Een nationale wet moet de toepassing van het bijhorende verificatiesysteem mogelijk maken en sancties voor inbreuken op de CWC voorzien. Gezien het gemengde karakter van het verdrag werd hiervoor een samenwerkingsakkoord opgemaakt in naam van de federale en de gewestregeringen. Dit Samenwerkingsakkoord dient door de federale en regionale parlementen te worden aangenomen. In deze adviesnota wordt het samenwerkingsakkoord overlopen en tegen het licht gehouden.

Download dit bestand