Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Een vergelijkende studie van het wapenexportcontrolebeleid: Vlaanderen en zijn buren

Publicatiedatum: 26/03/2007

Dit rapport vergelijkt de bestaande wetgeving in verschillende landen en wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een coherent Europees controlebeleid met betrekking tot de in-, uit- en doorvoer van militair materieel. De regionalisering van de bevoegdheid voor de in-, uit- en doorvoer van goederen met een militaire toepassing in België, ging niet onopgemerkt voorbij in de betrokken Europese en internationale fora. Aan de hand van verschillende invalshoeken vergelijken we het huidige Vlaamse wapenexportbeleid met het beleid in de buurlanden van België: Luxemburg, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. De finaliteit van voorliggende studie ligt in het aanreiken van aandachtspunten, voorbeelden of ‘best practices’ waarmee de wetgevende en uitvoerende macht bij het uitstippelen en verfijnen van beleid rekening kan houden.


Locatie: Brussel

Download dit bestand