Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Een vergelijkende studie van het wapenexportcontrolebeleid: Vlaanderen en zijn buren

Publicatiedatum: 26/03/2007


Locatie: Brussel

Download dit bestand