Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Nauwere samenwerking om exportcontrole te verbeteren

Door de regionalisering van de bevoegdheid inzake exportlicenties voor militair materieel, zijn in Belgiƫ meer actoren betrokken geraakt bij het exportcontrolebeleid. Deze adviesnota van het Vlaams Vredesinstituut bepleit een betere samenwerking tussen de verschillende departementen die bij het exportcontrolebeleid betrokken zijn. Het instituut meent dat zowel interdepartementale, intradepartementale als internationale samenwerking beter kan. Het ontbreken van formele overeenkomsten tussen de betrokken overheden vormt hier een belangrijk obstakel. Men kan niet gewoon op ad hoc-mechanismen, een goede verstandhouding tussen individuen of persoonlijk initiatief rekenen. Er dient daarentegen een systeem te worden ingesteld dat samenwerking vereist, mogelijk maakt en bevordert.

Download dit bestand