Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vrede in Vlaanderen

Publicatiedatum: 31/05/2007

Wat denken mensen over vrede? Is in een regio als Vlaanderen, waar decennialang geen oorlog meer woedde, vrede een prioriteit voor mensen? Is het voor de modale Vlaming een vanzelfsprekendheid? Iets waar men zich geen zorgen over moet maken? Die vragen vormen het uitgangspunt voor dit onderzoeksrapport. Het bevat de resultaten van een systematische en uitgebreide bevraging van meer dan 1000 Vlamingen over hun perceptie van vrede.


Locatie: Brussel

Download dit bestand