Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vlaamse buitenlandse handel in wapens en goederen voor tweeërlei gebruik 2007

Publicatiedatum: 13/03/2008

Het doel van voorliggend rapport is een analyse te maken van de buitenlandse handel in militaire goederen en producten voor tweeërlei gebruik in Vlaanderen in 2007. Hiermee wil het Vlaams Vredesinstituut de parlementsleden een instrument aanreiken dat hen toelaat hun parlementaire controlefunctie op deze handelsstromen beter uit te oefenen. Verder wil het aan iedereen die geïnteresseerd is in de problematiek een overzicht geven van de omvang, kenmerken en tendensen van deze handel in Vlaanderen.


Locatie: Brussel

Download dit bestand