Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vlaamse buitenlandse handel in wapens en goederen voor tweeërlei gebruik 2007

Publicatiedatum: 13/03/2008


Locatie: Brussel

Download dit bestand