Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Onder de radar – Doorvoer van militaire goederen: van vergunnen tot controleren

Publicatiedatum: 15/11/2021

Al enkele jaren wordt een stevige daling vastgesteld van het aantal aangevraagde vergunningen voor de doorvoer van militaire goederen via Vlaanderen. Doorvoer is het transport van militaire goederen – al dan niet met overlading over het grondgebied.  In 2000 ging het om 94 vergunningen, in 2019 nog maar om 4 vergunningen en o ok in 2020 nam de vergunde doorvoer via Vlaanderen verder af, zo blijkt uit de meest recente analyse van de Vlaamse buitenlandse wapenhandel.

Op vraag van het Vlaams Parlement onderzocht het Vlaams Vredesinstituut het huidige Vlaamse controleregime op de doorvoer van wapens. Het rapport kan u hier downloaden. Hier leest u het bijhorende persbericht. 

Het advies van het Vlaams Vredesinstituut bij het jaarlijkse verslag van de Vlaamse regering aan het Vlaams Parlement met specifieke aandacht voor doorvoer  leest u hier.

Over de doorvoer door de Israëlische rederij ZIM van militaire goederen via Vlaams grondgebied naar Israël schreef Nils Duquet, directeur van het Vlaams Vredesinstituut, op 19 december 2023 dit opiniestuk. 


Locatie: Brussel

Download dit bestand