Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Gewelddadige jongerengroepen en de publieke ruimte: van grenzen beschrijven naar grenzen bewaken.

 

Download PDF