Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Thema: vredesopvoeding

 • De IJzertoren als memoriaal van de Vlaamse ontvoogding en vrede Rapport

  Auteur(s): Maarten Van Alstein

  Publicatiedatum: 04/07/2016

  Het belang van het IJzermonument werd door het Vlaams Parlement bevestigd bij de erkenning ervan als Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede middels een decreet in 2011. In 2015 vroeg de Voorzitter van het Vlaams Parlement het Vredesinstituut om ... lees meer

 • Advies over de IJzertoren, bij decreet van 15 juli 2011 erkend als Memoriaal van Vlaamse Ontvoogding en Vrede Advies

  In 2011 erkende het Vlaams Parlement de IJzertoren in Diksmuide bij decreet als Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede. In 2016 moet een nieuwe beheersovereenkomst gesloten worden. Het Vlaams Vredesinstituut vraagt het Parlement erop toe te zien dat de ... lees meer

 • Vredesopbouw in het Vlaamse Buitenlandbeleid – Op zoek naar de rol van Vlaanderen op een druk bezet speelveld Externe publicatie

  Publicatiedatum: 01/12/2015

  In het themanummer over mensenrechten van het tijdschrift voor de Verenigde Naties geven Thomas Baum en Wies De Graeve toelichting bij het initiatief tot oprichting van een Vlaams expertennetwerk voor vredesopbouw van de Vlaamse regering. Het Vlaams Vredesinstituut voerde een ... lees meer

 • Vreedzaam vechten – lezing door Hans Achterhuis Lezing

  Locatie: Brussel

  Datum: 05/02/2015

  De Nederlandse filosoof Hans Achterhuis over ‘De kunst van het vreedzaam vechten’ tijdens de academische zitting ‘Vrede en democratie: de kunst van het vreedzaam vechten. lees meer

 • Vlaanderen en vrede: ambities voor 2014-2019 Factsheet

  Publicatiedatum: 01/06/2014

  Tussen 2014 en 2019 geeft een nieuw verkozen Vlaams Parlement verder richting aan onze samenleving. Het is belangrijk dat het parlement zijn kerntaken – het politiek debat voeren, decreten maken en de regering controleren – ook ten volle opneemt voor ... lees meer

 • Kan je vrede leren? Rapport

  Auteur(s): Bram Spruyt, Mark Elchardus, Lilith Roggemans, Filip Van Droogenbroeck

  Publicatiedatum: 30/01/2014

  De doelstelling van dit rapport is tweeledig: een studie inzake de haalbaarheid en de implicaties van effectiviteitsonderzoek naar vredeseducatie én een inventarisatie van de inhoudelijke bevindingen van het bestaande onderzoek hieromtrent. In deze inleiding kaderen we dit onderzoek, stellen we ... lees meer

 • Oorlog herdenken om de vredesgedachte te versterken Factsheet

  Publicatiedatum: 02/11/2011

  Factsheet over de herdenking van het honderd jaar Eerste Wereldoorlog. Honderd jaar WOI betekent ook bijna honderd jaar herdenking van die oorlog. Naast de rouw van nabestaanden en patriottische en militaire herdenkingstradities, heeft in de herdenking aan de Eerste Wereldoorlog ... lees meer

 • Jongeren als daders en slachtoffers van geweld in Vlaanderen: cijfers en trends Factsheet

  Publicatiedatum: 01/08/2011

  Factsheet over jongeren als daders en slachtoffers van geweld in Vlaanderen. Aandacht voor geweld bij jongeren is nodig. Correcte cijfers, een juiste situering van het probleem, en betrokkenheid van de jongeren zelf kunnen daarbij helpe Om de omvang van jongerengeweld te ... lees meer

 • Profiel van jongeren die dader of slachtoffer zijn van geweld in Vlaanderen Factsheet

  Publicatiedatum: 01/08/2011

  Factsheet over het profiel van daders en slachtoffers. We vinden dit terug in dezelfde categorieën van geslacht, leeftijd en vrijetijdsbesteding. Zowel daders als slachtoffers van jongerengeweld zijn voornamelijk jongens tussen 16 en 21 jaar die veel tijd met vrienden doorbrengen. ... lees meer

 • Het aanbod aan vredesopvoedingsprojecten voor het Vlaamse onderwijs Factsheet

  Publicatiedatum: 01/05/2011

  Factsheet over het aanbod aan vredesopvoedingsprojecten voor het Vlaamse onderwijs. Onder de noemer ‘vrede kan je leren’ zijn er heel wat organisaties die vredesopvoedingsprojecten organiseren en aanbieden. Scholen en jeugdverenigingen doen regelmatig een beroep op deze aanbieders van vredesopvoedingsprojecten. Het ... lees meer