Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Controverse en spanningen in de klas: wat te doen?

Publicatiedatum: 01/04/2019

Hoe ga je als leerkracht om met maatschappelijke conflicten die op school worden uitgevochten of met polarisatie die groepen leerlingen uit elkaar drijft? Hoe geef je les over controversiële onderwerpen? De laatste jaren groeide de aandacht voor dit vraagstuk in het Vlaamse onderwijs. Leerkrachten en begeleiders krijgen een interessant aanbod van modellen en pedagogische strategieën aangereikt. Maar hoe kun je door de bomen het bos nog zien? Welk model werkt het best in welke situatie? In dit artikel proberen we enige orde in het aanbod aan te brengen.

M. Van Alstein (2019), ‘Controverse en spanningen in de klas: wat te doen?’, Impuls. Tijdschrift voor Onderwijsbegeleiding, 49(4), p. 174-182.