Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

‘Het agonistische museum? Een poging tot begripsbepaling’, Van Oost, O. (red.), Het agonistische museum. Musea op zoek naar hun maatschappelijke rol,

Publicatiedatum: 26/11/2019

Wat betekent het agonistische museum? In deze korte tekst doen we een poging het begrip nader te omschrijven.

Van Alstein, M. (2020), ‘Het agonistische museum? Een poging tot begripsbepaling’, in Van Oost, O. (red.), Het agonistische museum. Musea op zoek naar hun maatschappelijke rol, FARO Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed, p. 7-9.

Bekijk deze link