Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Thema: vredesopvoeding

 • Vlaanderen en vrede: ambities voor 2014-2019 Factsheet

  Publicatiedatum: 01/06/2014

  Tussen 2014 en 2019 geeft een nieuw verkozen Vlaams Parlement verder richting aan onze samenleving. Het is belangrijk dat het parlement zijn kerntaken – het politiek debat voeren, decreten maken en de regering controleren – ook ten volle opneemt voor ... lees meer

 • Kan je vrede leren? Rapport

  Auteur(s): Bram Spruyt, Mark Elchardus, Lilith Roggemans, Filip Van Droogenbroeck

  Publicatiedatum: 30/01/2014

  De doelstelling van dit rapport is tweeledig: een studie inzake de haalbaarheid en de implicaties van effectiviteitsonderzoek naar vredeseducatie én een inventarisatie van de inhoudelijke bevindingen van het bestaande onderzoek hieromtrent. In deze inleiding kaderen we dit onderzoek, stellen we ... lees meer

 • Oorlog herdenken om de vredesgedachte te versterken Factsheet

  Publicatiedatum: 02/11/2011

  Factsheet over de herdenking van het honderd jaar Eerste Wereldoorlog. Honderd jaar WOI betekent ook bijna honderd jaar herdenking van die oorlog. Naast de rouw van nabestaanden en patriottische en militaire herdenkingstradities, heeft in de herdenking aan de Eerste Wereldoorlog ... lees meer

 • Jongeren als daders en slachtoffers van geweld in Vlaanderen: cijfers en trends Factsheet

  Publicatiedatum: 01/08/2011

  Factsheet over jongeren als daders en slachtoffers van geweld in Vlaanderen. Aandacht voor geweld bij jongeren is nodig. Correcte cijfers, een juiste situering van het probleem, en betrokkenheid van de jongeren zelf kunnen daarbij helpe Om de omvang van jongerengeweld te ... lees meer

 • Profiel van jongeren die dader of slachtoffer zijn van geweld in Vlaanderen Factsheet

  Publicatiedatum: 01/08/2011

  Factsheet over het profiel van daders en slachtoffers. We vinden dit terug in dezelfde categorieën van geslacht, leeftijd en vrijetijdsbesteding. Zowel daders als slachtoffers van jongerengeweld zijn voornamelijk jongens tussen 16 en 21 jaar die veel tijd met vrienden doorbrengen. ... lees meer

 • Het aanbod aan vredesopvoedingsprojecten voor het Vlaamse onderwijs Factsheet

  Publicatiedatum: 01/05/2011

  Factsheet over het aanbod aan vredesopvoedingsprojecten voor het Vlaamse onderwijs. Onder de noemer ‘vrede kan je leren’ zijn er heel wat organisaties die vredesopvoedingsprojecten organiseren en aanbieden. Scholen en jeugdverenigingen doen regelmatig een beroep op deze aanbieders van vredesopvoedingsprojecten. Het ... lees meer

 • De impact van buitenlandberichtgeving Factsheet

  Publicatiedatum: 01/06/2011

  Factsheet over de impact van buitenlandnieuws. Het aandeel buitenlands nieuws in onze tv-journaals vertoont een dalende trend: buitenlandberichtgeving op VRT en VTM daalde tussen 2003 en 2008 met een vijfde. Er wordt steeds minder over het buitenland bericht en het ... lees meer

 • De impact van vredesopvoeding op school Factsheet

  Publicatiedatum: 01/06/2011

  Factsheet over de impact van vredesopvoeding op school op basis van een bevraging van het Vredesinstituut bij leraren en directies over hun ervaringen met vredesopvoeding op school: wat vonden ze van de projecten die ze organiseerden, en wat was het ... lees meer

 • Een venster op de wereld: buitenlandberichtgeving in onze TV-journaals Factsheet

  Publicatiedatum: 01/06/2011

  Factsheet over buitenlands nieuws dat aan belang wint gezien de groeiende globalisering van alle facetten van de samenleving. We leven als het ware in een ‘global village’ en de media zijn de belangrijkste, en vaak ook de enige, bron van ... lees meer

 • ‘UBUNTU: ik ben omdat jij bent’ door Prof. Ludo Abicht Lezing

  Locatie: Brussel

  Datum: 23/03/2011

  Professor Abicht licht het begrip ubuntu, bekend uit Zuid-Afrika toe. “De wijde wereld van vrede en gerechtigheid, van uitwisseling en wederzijds respect, is het einddoel dat we altijd voor ogen dienen te hebben. Umuntu, de zorg voor jezelf en je ... lees meer