Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Publicaties

 • Advies bij het Samenwerkingsakkoord Verdrag Chemische Wapens

  In 1993 heeft België het Verdrag Chemische Wapens (CWC) ondertekend. Het verbod op chemische wapens is het belangrijkste element van dat verdrag. Een nationale wet moet de toepassing van het bijhorende verificatiesysteem mogelijk maken en sancties voor inbreuken op de ... lees meer

 • SIPRI Yearbook 2007 – Samenvatting in het Nederlands Rapport

  Auteur(s): SIPRI

  Publicatiedatum: 04/10/2007

  Het jaarboek van het Stockholm International Peace Research Institute is een standaardwerk over vrede en veiligheid in de wereld. Zoals elk jaar, publiceert het Vredesinstituut de samenvatting van het SIPRI Yearbook in het Nederlands. lees meer

 • Nauwere samenwerking om exportcontrole te verbeteren

  Door de regionalisering van de bevoegdheid inzake exportlicenties voor militair materieel, zijn in België meer actoren betrokken geraakt bij het exportcontrolebeleid. Deze adviesnota van het Vlaams Vredesinstituut bepleit een betere samenwerking tussen de verschillende departementen die bij het exportcontrolebeleid betrokken ... lees meer

 • Vrede in Vlaanderen Rapport

  Auteur(s): Joris Verhulst, Jeroen Van Laer, Peter Van Aelst en Stefaan Walgrave

  Publicatiedatum: 31/05/2007

  lees meer

 • Overheidssteun aan militaire projecten in Vlaanderen

  In het kader van zijn decretale opdracht om voorbereidend onderzoek te verrichten dat een basis moet vormen voor een Vlaamse vredeseconomie, neemt het Vlaams Vredesinstituut een standpunt in met betrekking tot Vlaamse overheidssteun aan projecten met een militaire finaliteit. Na ... lees meer