Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Oorlogsherdenking herdacht

Publicatiedatum: 23/09/2011

Deze nota biedt een verkennende studie van hedendaagse herdenkingspraktijken en de problemen waarmee ze geconfronteerd worden. Daarvoor worden recente ervaringen met herdenkingen in Frankrijk en Vlaanderen onder de loep genomen, meer bepaald de 65-jarige herdenking van de landingen in Normandië in 1944, de 90-jarige herdenking van de slag aan de Somme in 1916, en de 90-jarige herdenkingen van de slag om Passchendaele in 1917 en het einde van de oorlog in Vlaanderen. Aandachtspunten  zijn de verschillende boodschappen die op herdenkingen worden uitgedragen – en de mogelijke spanningen tussen deze boodschappen, de vraag tot welk publiek herdenkingen zich moeten richten om hun eigentijdse relevantie te behouden, en de uitdagingen die het herdenkings- en herinneringstoerisme bieden.


Locatie: Brussel

Download dit bestand