Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

De Europese defensiemarkt: een kwestie van efficiëntie en verantwoordelijkheid

Publicatiedatum: 15/09/2011

2009 was een mijlpaal in de oprichting van een Europese defensiemarkt. De Europese lidstaten keurden het Europees defensiepakket goed dat ertoe dient de nationale defensiemarkten in de EU open te stellen om zo de weg vrij te maken voor een Europese defensiemarkt. Tegelijk werkt de EU aan haar gemeenschappelijk beleid om de handel in producten voor tweeërlei gebruik en conventionele wapens te controleren, met de bedoeling wapenleveringen te vermijden die gewapende conflicten en terrorisme kunnen voeden. Ter gelegenheid van het Belgisch EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2010 vond in het Vlaams Parlement een conferentie plaats om de laatste ontwikkelingen op het vlak van(controle op) wapenhandel en –productie te evalueren. In de zoektocht naar een gezond evenwicht tussen efficiëntie en verantwoordelijkheid wil dit conferentierapport een bijdrage leveren aan het lopende debat over de ontwikkeling van een Europese defensiemarkt en over het wapenbeleid van de EU.


Locatie: Brussel

Download dit bestand