Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Publicaties

Ontdek ook onze vele Engelstalige publicaties.

 • Herinneringseducatie in het Vlaamse onderwijs Rapport

  Auteur(s): Geert Castryck

  Publicatiedatum: 03/09/2009

  In 2009 nam het Vlaams Parlement een decreet aan dat nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen invoert in het basis- en secundair onderwijs. Twee van de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs zijn gericht op verdraagzaamheid en inzicht in de rol ... lees meer

 • SIPRI Yearbook 2009 – Samenvatting in het Nederlands Rapport

  Auteur(s): SIPRI

  Publicatiedatum: 10/07/2009

  Het jaarboek van het Stockholm International Peace Research Institute is een standaardwerk over vrede en veiligheid in de wereld. Zoals elk jaar, publiceert het Vredesinstituut de samenvatting van het SIPRI Yearbook in het Nederlands. lees meer

 • Memorandum voor de Vlaamse en Europese verkiezingen 2009 Advies

  Het Vredesinstituut formuleerde op basis van zijn onderzoek en uitgebracht advies een aantal aandachtspunten voor het parlementaire beleidswerk in de legislatuur 2009-2014. De regionale bevoegdheden waarover het Vlaams Parlement na 7 juni 2009 zijn stem laat horen, bieden immers heel ... lees meer

 • Vlaamse Buitenlandse handel in wapens en goederen voor tweeërlei gebruik 2008 Rapport

  Auteur(s): Nils Duquet

  Publicatiedatum: 17/03/2009

  Handel in wapens en goederen die gebruikt kunnen worden voor de aanmaak van massavernietigingswapens, wordt uit politieke en economische overwegingen niet gebannen, maar een controlesysteem met vergunningen laat toe rekening te houden met veiligheidsaspecten. Overheden doen aan risicobeheer door in ... lees meer

 • De nobelprijs voor de vrede voor Martti Ahtisaari Lezing

  Locatie: Antwerpen

  Datum: 11/12/2008

  Lezing waarbij Tomas Baum het werk van nobelprijs winnaar voor de vrede Martti Ahtisaari in een brede, miss context plaatste. Hierbij onderstreepte hij het belang van het toekennen van de prestigieuze Vredesprijs aan vredeswerk dat de voorhoede vormt van alle ... lees meer

 • Over kleine en grote vrede: Vredesopvoeding in het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen Rapport

  Auteur(s): Dimokritos Kavadias, Patrick Stouthuysen, Sven De Maeyer, Eva Franck en Timothy Segal

  Publicatiedatum: 03/12/2008

  Dit rapport schetst een beeld van hoeveel en hoe in Vlaamse scholen door middel van projecten aan vredesopvoeding wordt gewerkt. Dit via een grootschalige bevraging en diepteinterviews met ervaringsdeskundigen georganiseerd. Voor het eerst is daarmee een aanzet gegeven tot het ... lees meer