Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Van Vlaamse makelij: het eindgebruik van Vlaams militair materieel

Publicatiedatum: 13/12/2011

In dit rapport wordt, op basis van een analyse van de regeringsverslagen, een beschrijving van de Vlaamse defensiegerelateerde industrie en 15 concrete gevalstudies, voor het eerst een representatief beeld geschetst van het eindgebruik van militair materieel dat tussen 2006 en 2010 vanuit Vlaanderen werd geƫxporteerd. Deze gevalstudies wijzen op een veelzijdig eindgebruik van Vlaamse defensieproducten. We komen tot de conclusie dat de export van Vlaamse defensieproducten een klein, maar wezenlijk deel uitmaakt van de wereldwijde wapenhandel. Deze producten zijn onlosmakelijk verbonden met conflictsituaties wereldwijd en dit op verscheidene manieren


Locatie: Brussel

Download dit bestand