Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Publicaties

  • The Memory of Peace Externe publicatie

    M. Van Alstein (2017), ‘The Memory of Peace’, in D. Praet (ed.), Philosophy of War and Peace, Brussel: VUBPress, p. 187-199

  • De Illegale Wapenhandel Externe publicatie

    Duquet, N. & Van Alstein M. (2016), 'De illegale wapenhandel', in E. De Baene e.a. (eds.), Wapens. Economische en individuele activiteiten, juli 2016, p. 15-1 tot 15-18

  • 10 jaar Wapenwet Externe publicatie

    Duquet, N. (2016), '10 jaar Wapenwet', Politiejournaal, September