Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Hoe het conflict hanteren? Meerstemmigheid en het onvermijdelijke conflict

Publicatiedatum: 02/09/2019

Geen democratie zonder schurende opvattingen, meningen en ideeën… end us conflicten. Maar nadenken over ‘conflicten’ impliceert nadenken over taal, en de gevolgen van bepaalde woordkeuzes

M. Van Alstein (2019), ‘Hoe het conflict hanteren? Meerstemmigheid en het onvermijdelijke conflict’, FARO. Tijdschrift over cultureel erfgoed, 12(3), p. 34-35.

Bekijk deze link