Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Versteende geschiedenis?, in Zwart Wit Woke. Op zoek naar Nuance.

Publicatiedatum: 02/05/2022

Hoe gaan we om met het koloniale erfgoed in onze publieke sfeer? Deze tekst plaatst enkele kanttekeningen bij ideeën over het herschrijven van de geschiedenis vanuit een hedendaags, moraliserend perspectief.

Van Alstein, M. (2022), ‘Versteende geschiedenis?’, in Zwart Wit Woke. Op zoek naar Nuance, Streven vrijplaats, mei 2022, p. 106-109.