Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vlaamse Buitenlandse handel in wapens en goederen voor tweeërlei gebruik 2008

Publicatiedatum: 17/03/2009

Handel in wapens en goederen die gebruikt kunnen worden voor de aanmaak van massavernietigingswapens, wordt uit politieke en economische overwegingen niet gebannen, maar een controlesysteem met vergunningen laat toe rekening te houden met veiligheidsaspecten. Overheden doen aan risicobeheer door in hun vergunningsbeleid de opportuniteit van transacties te beoordelen aan de hand van internationaal overeengekomen richtlijnen. Dit rapport behandelt twee verschillende aspecten van de Vlaamse buitenlandse handel: de handel in wapens (militair materieel) en de handel in producten voor tweeërlei gebruik. Deze laatste zijn goederen die niet speciaal voor militaire doeleinden ontwikkeld werden, een frequent burgerlijk gebruik hebben, maar ook militaire toepassingsmogelijkheden.


Locatie: Brussel

Download dit bestand