Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies ter bevordering van de buitenlandberichtgeving in de Vlaamse media

Op basis van recent onderzoek naar de kwantiteit, kwaliteit en impact van buitenlandberichtgeving, licht het Vlaams Vredesinstituut in deze adviesnota de actieruimte voor het ondersteunen van berichtgeving over de internationale samenleving toe. Gezien de aantoonbare maatschappelijke meerwaarde van kwaliteitsvol buitenlands nieuws, formuleert het instituut een aantal concrete aanbevelingen om de buitenlandberichtgeving in de Vlaamse media structureel te bevorderen.

 

Download dit bestand