Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Herinneringseducatie in het Vlaamse onderwijs

Publicatiedatum: 03/09/2009

In 2009 nam het Vlaams Parlement een decreet aan dat nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen invoert in het basis- en secundair onderwijs. Twee van de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs zijn gericht op verdraagzaamheid en inzicht in de rol van conflicten, en dragen dus bij tot wat we vredesopvoeding noemen. In de uitgangspunten bij het decreet worden deze eindtermen echter geen vredesopvoeding maar herinneringseducatie genoemd. Bovendien koppelt de toenmalige minister van onderwijs herinneringseducatie nadrukkelijk aan een engagement tot Holocaustherdenking. In deze nota ontleden we de samenhang tussen de vredeseducatieve eindtermen zelf, herinneringseducatie en Holocaustherdenking.


Locatie: Brussel

Download dit bestand