Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Een venster op de wereld: de actuele staat van buitenlandberichtgeving: feiten, impact en actieruimte

Publicatiedatum: 27/10/2009

De bezorgdheid omtrent de kwantiteit en kwaliteit van buitenlandberichtgevingen de aanwijzingen in het onderzoek ‘Vrede in Vlaanderen’ vormen de krijtlijnen voor dit onderzoeksrapport. Het gaat de actuele staat van het buitenlands nieuws na en spit verder naar de impact van die berichtgeving. In de eerste plaats namen de onderzoekers de kwantiteit en de kwaliteit van de buitenlandberichtgeving in Vlaanderen onder de loep. Ten tweede meetten ze de impact van buitenlandberichtgeving op kennis en vredesattituden van mediaconsumenten. Ten derde maakten ze een analyse van de mogelijke beleidsruimte waarover de Vlaamse overheid beschikt om buitenlandberichtgeving in de Vlaamse media te stimuleren.


Locatie: Brussel

Download dit bestand