Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Dr. Maarten Van Alstein

Maarten Van Alstein studeerde Geschiedenis, Rechten en Internationale Politiek. In 2009 promoveerde hij aan de Universiteit van Antwerpen met een proefschrift over de Belgische diplomatie en het ontstaan van de Koude Oorlog.  Sinds mei 2010 werkt hij als onderzoeker bij het Vredesinstituut.

Binnen het programma ‘Conflict & Geweld in de Samenleving’ verricht hij onderzoek naar vredesopvoeding, omgaan met controverse en polarisatie in de klas, herdenkingspolitiek en herinneringseducatie. Binnen het programma ‘Wapenhandel en -gebruik’ deed hij de afgelopen jaren ook onderzoek naar de handel en het gebruik van vuurwapens.

Hier vind je de Nederlandstalige en Engelstalige publicaties waar Maarten Van Alstein (co-)auteur van is.