Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Merel Selleslach

Bij het Vlaams Vredesinstituut zal Merel Selleslach onderzoek voeren naar de overkoepelende onderzoekslijn vrede in het buitenlands beleid, de samenwerking met andere Europese vredesinstituten versterken, en inzetten op het bereiken van een breder publiek rond het vredesthema.

Merel studeerde Politieke Wetenschappen en Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Antwerpen (UA) en de Université Libre de Bruxelles (ULB). Nadien deed ze bewegingswerk voor Pax Christi waar ze zich focuste op ontwapening (kernwapens en autonome wapensystemen) en vredevolle alternatieven voor internationaal conflict.