Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Dr. Diederik Cops

Diederik Cops studeerde Criminologische Wetenschappen en Internationale Betrekkingen aan de KU Leuven. In november 2011 behaalde hij met zijn onderzoek omtrent de angst voor misdaad bij jongeren een doctoraat in de Criminologische Wetenschappen .

Sinds januari 2016 werkt Diederik als onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut. Binnen de cluster ‘wapenhandel en –gebruik’ richt hij zich vooral op het aspect van exportcontrole van conventioneel militair materieel in Europa.

Hier vind je de Nederlandstalige en Engelstalige publicaties waar Diederik Cops (co-)auteur van is.