Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Annelies Pauwels

Hier vind je de Nederlandstalige en Engelstalige publicaties waar Annelies Pauwels (co-)auteur van is.

Annelies Pauwels doet onderzoek naar radicalisering en terrorisme voor het programma ‘Conflict & Geweld in de Samenleving’. In het verleden verrichtte ze onderzoek naar misdaadpreventie en strafrecht bij verschillende internationale organisaties, waaronder het EU Institute for Security Studies (EUISS), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en UN Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI).

Annelies behaalde een LLM in internationaal strafrecht en een MSc in interculturele bemiddeling met een specialisatie in Arabisch en Russische talen en culturen.

Haar vorige onderzoeksprojecten waren gericht op verschillende aspecten van internationale veiligheid, met name jihadistisch en extreemrechts terrorisme, migratie en georganiseerde misdaad.