Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Wouter Claes

Wouter Claes (°1979) is communicatieverantwoordelijke bij het Vlaams Vredesinstituut.

Extra info