Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Astrid De Schutter

Astrid studeerde criminologie aan de Universiteit Gent en deed als programmabeheerder drugsonderzoek bij BELSPO, binnen het European Research Area Network on Illicit Drugs (ERANID) een eerste ervaring op met het werken binnen een Europese omgeving.

Daarna werkte zij als onderzoeker voor de Vereniging voor Alcohol en Drugs (VAD) op het Europese onderzoeksproject Focus on Youth, Football and Alcohol (FYFA). Vervolgens werkte zij als onderzoeker voor de Vrije Universiteit Brussel op het beleidsonderzoek naar de begeleiding en behandeling van zedenplegers in de gevangenis en als praktijkassistent van prof. Dr. Letizia Paoli aan de KULeuven.

Bij het Vlaams Vredesinstituut zal ze zich concentreren op het thema vuurwapengeweld, meer bepaald op het project INSIGHT, dat onder andere een online monitor voor vuurwapenincidenten en -inbeslagnames in de Europese Unie ontwikkelt en de verzamelde data omtrent vuurwapengeweld en vuurwapenhandel in de EU centraliseert en helpt analyseren.

Hier vind je de Nederlandstalige en Engelstalige publicaties waar Astrid De Schutter (co-)auteur van is.