Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Nils Duquet

Hier vind je de Nederlandstalige en Engelstalige publicaties waar Nils Duquet (co-)auteur van is.

Nils Duquet is directeur van het Vlaams Vredesinstituut. Hij werkt sinds 2006 bij het Vredesinstituut en schreef meer dan 50 beleidsgerichte en academisch publicaties over illegale wapenhandel, vuurwapengeweld, het controleregime inzake vuurwapenbezit en -handel, en de exportcontrole van strategische goederen in Europa. Hij is momenteel onder meer de coördinator van grootschalige Europese onderzoeksproject inzake vuurwapengeweld en illegale wapenhandel in Europa (Project INSIGHT).