Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Nils Duquet

Nils Duquet werkt sinds 2006 bij het Vlaams Vredesinstituut dat hij sinds januari 2021 leidt. Zijn onderzoek focust zich op het controleregime inzake vuurwapenbezit en -handel, de bestrijding van de illegale vuurwapenmarkt en -wapengeweld en de exportcontrole van strategische goederen in Europa. Hij is tevens de coördinator van twee grootschalige Europese onderzoeksprojecten inzake illegale wapenhandel en wapengeweld in Europa (Project DIVERT en Project TARGET)