Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Thema: herdenking

 • Elfnovemberlezing 2018 door Kader Abdolah Lezing

  Locatie: Ieper

  Datum: 11/11/2018

  Iraans-Nederlands schrijver Kader Abdollah ging tijdens de Elfnovemberlezing in op de vraag hoe wij kunnen omgaan met herinneringen aan een gewelddadig conflict, of aan gewelddadige conflicten. lees meer

 • De IJzertoren als memoriaal van de Vlaamse ontvoogding en vrede Rapport

  Auteur(s): Maarten Van Alstein

  Publicatiedatum: 04/07/2016

  Het belang van het IJzermonument werd door het Vlaams Parlement bevestigd bij de erkenning ervan als Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede middels een decreet in 2011. In 2015 vroeg de Voorzitter van het Vlaams Parlement het Vredesinstituut om ... lees meer

 • Advies over de IJzertoren, bij decreet van 15 juli 2011 erkend als Memoriaal van Vlaamse Ontvoogding en Vrede Advies

  In 2011 erkende het Vlaams Parlement de IJzertoren in Diksmuide bij decreet als Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede. In 2016 moet een nieuwe beheersovereenkomst gesloten worden. Het Vlaams Vredesinstituut vraagt het Parlement erop toe te zien dat de ... lees meer

 • Facing a Difficult Past? The Yser Tower in Dixmude, Belgium Externe publicatie

  Publicatiedatum: 16/11/2016

  In dit artikel werpt Maarten van Alstein een kritische blik op de  pacifistische boodschap van het museum aan de IJzer in Diksmuide en de erkenning van de Ijzertoren als een monument van Vlaamse emancipatie en vrede. Hij stelt dat de ... lees meer

 • Vredesopbouw en conflictpreventie in het Vlaamse buitenlandbeleid Rapport

  Auteur(s): Didier Verbruggen

  Publicatiedatum: 09/09/2015

  Het Vlaams Vredesinstituut verwelkomt het initiatief van de Vlaamse overheid om haar buitenlandbeleid te verrijken met een structurele vredesdimensie. Zo kan de vaak uitgedrukte wens dat de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen ook in het heden en in ... lees meer

 • In Flanders Fields: het herdenken van de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen Lezing

  Locatie: Berlijn

  Datum: 19/11/2014

  Lezing waarbij Maarten Van Alstein de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in kaart brengt. lees meer

 • Elfnovemberlezing door Jan Terlouw Lezing

  Locatie: Ieper

  Datum: 10/11/2014

  Elfnovemberlezing door Jan Terlouw, auteur van onder meer Koning van Katoren, Pjotr en Oorlogswinter, en gewezen kamerlid en vicepremier van Nederland. lees meer

 • Elfnovemberlezing door Margaret MacMillan Lezing

  Locatie: Ieper

  Datum: 10/11/2013

  Elfnovemberlezing door Margaret MacMillan, een Canadese historicus en professor aan de Universiteit van Oxford, over de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hierbij focust ze op de oorzaken die ertoe leidden dat dit grote continent zichzelf en de wereld zoveel schade ... lees meer

 • Laudatio voor Dr. Denis Mukwege Lezing

  Locatie: Ieper

  Datum: 11/11/2011

  Laudatio voor dokter Mukwege is ook medestichter en directeur van het Panzi Ziekenhuis in Bukavu, de hoofdstad van de Congolese provincie Zuid-Kivu. Dokter Mukwege geeft de vele tienduizenden vrouwen en families die in het Oosten van Congo worden verminkt en ... lees meer

 • Elfnovemberlezing door Erwin Mortier Lezing

  Locatie: Ieper

  Datum: 10/11/2010

  Hij behoort tot de meest gezaghebbende schrijvers in Vlaanderen en hij voelt de oorlog aan, hij voelt het leed van de mensen in de oorlog. Ondanks het feit dat hij, net zoals wij allen, het geluk heeft gehad te leven ... lees meer