Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

In Flanders Fields: het herdenken van de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen – Maarten Van Alstein

Locatie: Berlijn

Datum: 19/11/2014

Download dit bestand