Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Elfnovemberlezing 2018 met Kader Abdolah

Locatie: Ieper

Datum: 09/11/2018