Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Elfnovemberlezing 2018 door Kader Abdolah

Iraans-Nederlands schrijver Kader Abdollah ging tijdens de Elfnovemberlezing in op de vraag hoe wij kunnen omgaan met herinneringen aan een gewelddadig conflict, of aan gewelddadige conflicten.

Locatie: Ieper

Datum: 11/11/2018

Download dit bestand