Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Facing a Difficult Past? The Yser Tower in Dixmude, Belgium

Publicatiedatum: 16/11/2016

In dit artikel werpt Maarten van Alstein een kritische blik op de  pacifistische boodschap van het museum aan de IJzer in Diksmuide en de erkenning van de Ijzertoren als een monument van Vlaamse emancipatie en vrede. Hij stelt dat de keuze voor een overheersende pacifistische narratief voorbij gaat aan de complexe geschiedenis van de Ijzertoren en zijn symbolische rol voor de Vlaamse beweging.

M. Van Alstein (2016), ‘Facing a Difficult Past? The Yser Tower in Dixmude, Belgium’, Cultures of History Forum, Imre Kertész Kolleg Jena