Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vredesopbouw en conflictpreventie in het Vlaamse buitenlandbeleid

Publicatiedatum: 09/09/2015

Het Vlaams Vredesinstituut verwelkomt het initiatief van de Vlaamse overheid om haar buitenlandbeleid te verrijken met een structurele vredesdimensie. Zo kan de vaak uitgedrukte wens dat de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen ook in het heden en in het buitenland tot vrede kan inspireren een praktisch gevolg krijgen. Als subnationale entiteit op het druk bezette speelveld van internationale ‘peacebuilding’ zal Vlaanderen een relatief bescheiden positie innemen. Mits goed doordachte interventies kan het, zoals deze studie aantoont, niettemin een belangrijk verschil maken.


Locatie: Brussel

Download dit bestand