Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Thema: conventionele wapens

Project SAFTE: Bekijk het project hier

Project DIVERT: Bekijk het project hier

 • Towards Europeanised arms export controls? Comparing control systems in EU Member States Rapport

  Auteur(s): Diederik Cops, Nils Duquet & Gregory Gourdin

  Publicatiedatum: 15/06/2017

  Dit onderzoek (in het Engels) focust op de regulering van internationale handel in militair materieel, zowel binnen de EU als met niet-EU-landen. In welke mate zijn de Europese regelgevende initiatieven erin geslaagd nationale systemen voor wapenexport te harmoniseren? lees meer

 • Wapenexportcontrole in België. Gelijkenissen en verschillen Rapport

  Auteur(s): Gregory Gourdin, Diederik Cops, Nils Duquet

  Publicatiedatum: 20/04/2017

  Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Parlement. De Vlaamse volksvertegenwoordigers willen in het kader van de evaluatie van het Vlaams Wapenhandeldecreet een beeld  krijgen van de diverse vergunningsstelsels in België, en de wijze waarop de Vlaamse wapenexportcontrole ... lees meer

 • Wapenexport naar de Arabische wereld Rapport

  Auteur(s): Nils Duquet

  Publicatiedatum: 26/03/2013

  Dit rapport analyseert de beleidslijnen en de vergunningspraktijk van de wapenexport vanuit de Europese Unie (EU) naar landen in de Arabische wereld. Het betreft daarbij meer bepaald de Arabische landen in het Midden-Oosten en NoordAfrika. De focus ligt hierbij op ... lees meer

 • Een Europese agenda voor veiligheidstechnologie: van innovatiebeleid tot exportcontroles Rapport

  Auteur(s): Dr. Jocelyn Mawdsley

  Publicatiedatum: 22/02/2013

  (this report is also available in English) lees meer

 • De rol van de EU bij de onderhandelingen over een Internationaal Wapenhandelsverdrag (in het Engels) Rapport

  Auteur(s): Sara Depauw

  Publicatiedatum: 06/12/2012

  Dit rapport werd gepubliceerd binnen het EU Non-proliferation Consortium, in samenwerking met het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Binnenkort verschijnt ook een Nederlandse versie. lees meer

 • Van Vlaamse makelij: het eindgebruik van Vlaams militair materieel Rapport

  Auteur(s): Nils Duquet

  Publicatiedatum: 13/12/2011

  In dit rapport wordt, op basis van een analyse van de regeringsverslagen, een beschrijving van de Vlaamse defensiegerelateerde industrie en 15 concrete gevalstudies, voor het eerst een representatief beeld geschetst van het eindgebruik van militair materieel dat tussen 2006 en ... lees meer

 • De Europese defensiemarkt: een kwestie van efficiëntie en verantwoordelijkheid Rapport

  Auteur(s): Alyson JK Bailes & Sara Depauw (Eds.)

  Publicatiedatum: 15/09/2011

  2009 was een mijlpaal in de oprichting van een Europese defensiemarkt. De Europese lidstaten keurden het Europees defensiepakket goed dat ertoe dient de nationale defensiemarkten in de EU open te stellen om zo de weg vrij te maken voor een ... lees meer

 • Juridisch kader voor de controle op handel in dual-use producten in Vlaanderen Rapport

  Auteur(s): Sara Depauw

  Publicatiedatum: 25/05/2011

  Deze nota biedt een overzicht van de wetgeving die van toepassing is op (buitenlandse) handel in dual-use producten, de bevoegdheidsverdeling, het controlebeleid zoals dit vandaag georganiseerd wordt in Vlaanderen, en de uitvoeringsmaatregelen die de Vlaamse overheid nog moet of kan ... lees meer

 • Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2010 Rapport

  Auteur(s): Nils Duquet

  Publicatiedatum: 30/03/2011

  In dit rapport worden op basis van deze beschikbare cijfers de aanvragen voor Vlaamse in-, uit- en doorvoervergunningen voor militair materieel geanalyseerd. Daarbij worden niet enkel de totaalcijfers behandeld, maar ook de aard en bestemming van deze handelsstromen. Evoluties en ... lees meer

 • Het Vlaams wapenexportbeleid: een analyse van de juridische context Rapport

  Auteur(s): Geert Castryck, Sara Depauw en Nils Duquet

  Publicatiedatum: 20/10/2006

  De gewesten en de federale overheid staan in het Belgisch federaal model voor vele uitdagingen. De complexe vervlochtenheid van verscheidene besluitvormingniveaus vormt niet alleen een politieke en administratieve uitdaging, ook de onderzoeker begeeft zich in een labyrint. Met betrekking tot ... lees meer