Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Wapenexport naar de Arabische wereld

Publicatiedatum: 26/03/2013

Dit rapport analyseert de beleidslijnen en de vergunningspraktijk van de wapenexport vanuit de Europese Unie (EU) naar landen in de Arabische wereld. Het betreft daarbij meer bepaald de Arabische landen in het Midden-Oosten en NoordAfrika. De focus ligt hierbij op de legaal vergunde wapenexport vanuit de Europese Unie. Het rapport belicht eerst het algemeen juridisch en politiek kader van wapenexport in de EU. Daarna gaat het in op de vergunde wapenexport naar de Arabische wereld.


Locatie: Brussel

Download dit bestand