Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

DIVERT

Project DIVERT is een internationaal onderzoeksproject, mede gefinancierd door het Internal Security Fund — Police van de EU, dat nagaat hoe vuurwapens binnen de Europese Unie van het legale naar het illegale circuit stromen. Eerdere studies zoals Project SAFTE en Fire toonden aan dat een overweldigende meerderheid van vuurwapens die momenteel in illegaal bezit zijn of op de illegale markt circuleren, oorspronkelijk legaal vervaardigd en verhandeld werden. Op een bepaald moment werden deze wapens echter afgewend naar het illegale domein.

Rapporten, analyses & webinars

Project DIVERT spitst zich toe op drie specifieke afwendingsmethodes. Elke afwendingsmethode wordt in een specifiek rapport geanalyseerd. De vaststellingen uit elk rapport worden ook besproken tijdens 3 thematische webinars.

Elk van deze fenomenen werd ook op het niveau van België geanalyseerd. Ontdek hier de Nederlandstalige analyses over vuurwapenfraude, vuurwapendiefstal en niet-regularisatie van vuurwapens.

Doelstellingen

Project DIVERT wil een beter begrip creëren van de omvang, de aard en dynamieken van de afwending van vuurwapens. Het project wil ook bijdragen tot een betere informatie-uitwisseling tussen de relevante actoren over de afwending van vuurwapens in de EU. Daarnaast wil de studie ‘best practices’ ter preventie van de afwending van vuurwapens van het legale naar het illegale domein identificeren en verspreiden. Verder is het de bedoeling om een het huidige beleid op nationaal en Europees niveau te evalueren en beleidsaanbevelingen te ontwikkelen.

Onderzoeksplan

In de eerste fase van het project (januari-mei 2019) brengen de onderzoekers de schaal en aard van de drie geselecteerde afwendingsmethodes in alle Europese lidstaten in kaart. In de volgende fase (juni-december 2019) doen ze een diepgaande analyse van de dynamieken van de drie afwendingsmethodes en bijhorende beleidsmaatregelen in een aantal Europese lidstaten. De onderzoeksresultaten van deze twee fases zullen worden verspreid en besproken met relevante politiediensten op vergaderingen van het Europese multidisciplinaire samenwerkingsplatform over vuurwapens (EMPACT Firearms)

In de laatste fase van het project (januari-augustus 2020) identificeren de onderzoekers goede praktijken en formuleren ze beleidsaanbevelingen. In deze fase worden onder meer vier regionale workshops georganiseerd met politiediensten, nationale contactpunten voor vuurwapens en administratieve diensten belast met de controle op vuurwapenbezit en wapenhandel. Op die manier beoogt het project een bijdrage te leveren tot informatie-uitwisseling en bewustwording over de institutionele grenzen heen.

Aan het einde van het project zullen de onderzoekers een rapport met de onderzoeksresultaten en de beleidsaanbevelingen publiceren.

Partners

Het Vlaams Vredesinstituut coördineert Project DIVERT. De andere projectpartners zijn het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Europol, het Intelligence Center Against Terrorism and Organized Crime (CITCO) van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en de afdeling wapens van de centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC)  van de Belgische Federale Gerechtelijke Politie.

Contact

Voor meer informatie over het project, contacteer projectcoördinator Nils Duquet.