Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Docuclips

 • Opname themawebinar: De rol van onderwijs in de preventie van gewelddadige radicalisering & polarisering

  Publicatiedatum:

  Integrale weergave van het webinar rond onderwijs in het kader van de evaluatie door het Vlaams Vredesinstituut van het Vlaams actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering. Met bijdragen van Kevin Goris (voormalig onderzoeker Vlaams Vredesinstituut, nu Kruit VZW), ... lees meer

 • Themawebinar – LIVC-R’s en gewelddadige radicalisering – 22 feb 2021

  Publicatiedatum: 24/02/2021

  Integrale weergave van het webinar rond LIVC’s in het kader van de evaluatie door het Vlaams Vredesinstituut van het Vlaams actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering. Met bijdragen van Annelies Pauwels (Vlaams Vredesinstituut), Maarten De Waele (VVSG), Johan ... lees meer

 • Webinar – Gewelddadige radicalisering en polarisering (2 dec. 2020)

  Publicatiedatum: 02/12/2020

  In een verhelderend webinar op woensdag 2 december bekeken we in detail het Vlaamse actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering dat het Vlaams Vredesinstituut op vraag van het Vlaams Parlement en het Agentschap Binnenlands Bestuur grondig evalueerde. U ... lees meer

 • Een schot in de roos? Schietsport in Vlaanderen

  Publicatiedatum: 02/04/2019

  Cijfers van het Centraal Wapenregister tonen aan dat momenteel 107.000 à 146.000 geregistreerde vuurwapens in handen zijn van de tienduizenden Vlaamse beoefenaars van de schietsport. Na de terroristische aanslagen is de interesse in schietsport sterk gestegen. Lees ook hier het rapport ... lees meer

 • Oefenen in het democratische conflict

  Publicatiedatum: 02/04/2019

  Thema’s als migratie; levensbeschouwelijke kwesties, gender of actuele twisten leiden ook soms in de klas tot discussies en regelrecht gescheld. Leerkrachten worden er ook in de klas steeds meer met geconfronteerd. Deze docuclip toont dat controverse een oefening in democratie ... lees meer

 • Export van militair materieel in Vlaanderen

  Publicatiedatum: 02/04/2019

  Het Vlaams Vredesinstituut adviseert de nieuwe regering dringend werk te maken van goede afspraken met de FOD Energie en de Douane. Voorts raden we aan om de publieke rapportage over de uitvoer van nucleaire producten uit te breiden. Bekijk ook ... lees meer

 • Interview met de Wetenschappelijke Raad

  Publicatiedatum: 30/03/2019

  De Wetenschappelijke Raad evalueert de kwaliteit van het onderzoek van het Vredesinstituut en wordt geconsulteerd voor het onderzoek. Prof. Dr. Keith Krause, Dr. Sibylle Bauer en Dr. Marcel Maussen gaan in deze docuclip dieper in de evolutie van het Vredesinstituut ... lees meer

 • Interview: een evaluatie van het Vlaams actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering

  Publicatiedatum: 30/03/2019

  Onderzoeksters Lore Colaert en Yamina Berrezzeg lichten hun onderzoek omtrent de evaluatie van het Vlaams Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering toe. lees meer

 • Hoe geraken terroristen in Europa aan vuurwapens?

  Publicatiedatum: 19/04/2019

  ‘Er bestaat niet een markt voor illegale vuurwapens,er zijn vele markten,’ betoogt onderzoeker Kevin Goris in deze (Engelstalige) docuclip. Onderzoeker Nils Duquet legt uit dat er meer vuurwapens voorhanden zijn omwille van het stijgend aantal criminelen dat juridische achterpoortjes gebruikt ... lees meer

 • Vuurwapens en vuurwapendoden in de EU

  Publicatiedatum: 25/06/2015

  Dagelijks worden moorden gepleegd in Vlaanderen en Europa. Deze docuclip belicht de problematiek die in het rapport ‘Firearms and Violent Deaths in Europe‘ uit de doeken wordt gedaan. Er wordt een antwoord gegeven op vragen zoals: Hoeveel wapens circuleren er ... lees meer