Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Export van militair materieel in Vlaanderen

Bekijk ook dit rapport over nucleaire non-proliferatie en bijhorend advies.