Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Opname themawebinar: De rol van onderwijs in de preventie van gewelddadige radicalisering & polarisering

Integrale weergave van het webinar rond onderwijs in het kader van de evaluatie door het Vlaams Vredesinstituut van het Vlaams actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering.

Met bijdragen van Kevin Goris (voormalig onderzoeker Vlaams Vredesinstituut, nu Kruit VZW), Els Jammaers (Coördinator Arktos VZW), Lieven Boeve (directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen), Raymonda Verdyck (Afgevaardigd Bestuurder GO!) en Emilie Le Roi (Aanspreekpunt Departement Onderwijs & Vorming). Moderator: Nils Duquet (directeur Vlaams Vredesinstituut).